De största kryptovalutorna
Posted By info
Vad du bör veta om kryptovalutor

 

Kryptovalutor, alltså digitala och decentraliserade valutor, är ett omfattande ämne. Här har vi bara plats för en mycket översiktlig genomgång av några aspekter som är grundläggande för att man ska kunna förstå konceptet.

Bitcoin har gjort många till miljonärer

Bitcoin är kryptovalutornas flaggskepp. Valutan grundades 2009 och var därmed först på marknaden. Bitcoin “skapas” genom att datorer löser matematikproblem som blir svårare och svårare. Vem som helst kan, som det heter, bryta bitcoins, men numera krävs det stora datorhallar med enorm beräkningskraft för att man ska ha en chans. Detta är ett sätt att påverka i vilken takt valutan kan växa, och det har en stabiliserande effekt. När Bitcoin var nytt skiftade valutan trots detta mycket kraftigt i värde. Under några år, fram till våren 2018, var dock Bitcoin en fantastisk investering och många ökade sin tillgångar med flera hundra procent på förhållandevis kort tid. Sen fick vi ett kursfall och det återstår att se om Bitcoin kommer att börja stiga igen, eller om glansperioden är över.

Det faktum att Bitcoin var den första kryptovalutan har inneburit en stor fördel i konkurrensen med dem som kommit senare. Många menar dock att senare generationers kryptovalutor bygger på en mer sofistikrad teknik och att de dragit nytta av misstag som begicks av Bitcoins grundare. Det är för övrigt inte känt vem eller vilka som ligger bakom Bitcoin. Det finns många teorier och mystiken är något som bidragit till skapa intresse för valutan.

Kryptovalutor och blockchain teknik

För många är det inte valutorna i sig, utan tekniken bakom dem, som är det riktigt intressanta med kryptovalutor. Då talar vi alltså om blockchain teknik (blockkedjor skulle man kunna översätta det till på svenska). En blockkedja kan sägas vara en decentraliserad datakedja eller databas som många kan ha tillgång till. Tillägg till datakedjan kallas block och dessa tillägg kan verifieras automatiskt eftersom de bygger vidare på de befintliga blocken. Djupare än så är inte nödvändigt att gå, men det finns givetvis mycket mer att lära sig om ämnet för den som är intresserad. Blockchain teknik anses dessutom ha potential att förändra många fler branscher.

Decentraliserade valutor

Vanliga valutor utfärdas av centralbanker och dessa banker kan sedan, genom åtgärder som ränteförändringar, devalvering och revalvering, påverka ett lands ekonomi i önskad riktning. Detta innebär en stor osäkerhet för alla som har pengar bundna till en valuta som löper risk att utsättas för sådana åtgärder. Och då talar vi egentligen om alla vanliga valutor. Kryptovalutor står inte under några statliga organs direkta inflytande. De kan dock påverkas av dem som ligger bakom valutan och man talar om att olika kryptovalutor uppnår olika grad av decentralisering.

Snabba överföringar och anonymt ägande

En av de stora fördelarna med de stora kryptovalutorna är att de ger dig en mycket högre grad av anonymitet än en vanlig bank. Nu är de så kallade bankparadisen, med skyddade konton, på väg att försvinna. Därmed ökar efterfrågan på kryptovalutor bland dem som vill kunna genomföra transaktioner som är svåra att spåra, och har en förmögenhet som ingen ska känna till. Det säger sig självt att detta är attraktivt för många som faktiskt har något att dölja. Till exempel obeskattade tillgångar. Vissa kryptovalutor har dock blivit så stora att man absolut inte ska dra alla användare över en kam. Framförallt Bitcoin har blivit ganska mainstream och idag finns det många butiker som accepterar bitcoins som betalning och stora möjligheter att växla in bitcoins mot någon annan, ännu mer lättanvänd, valuta.

En annan sak som talar till kryptovalutornas fördel är att överföringar till och från en så kallad e-plånbok går blixtsnabbt. Det är överföring mellan två personer som inte kräver någon mellanhand i form av till exempel en bank.

lizen