Fintech make the world go round!

Vad man än tycker om det så handlar det mesta i livet, på något plan, om ekonomiska skeenden. Fintech, eller finansteknologi som är en vanlig term på svenska, sätter förutsättningarna för dessa skeenden. Det intressanta är att dessa förutsättningar ständigt förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Det som idag precis har blivit möjligt kan vara helt passé i morgon. För att vara lite mer konkret kan man säga att finansteknologi bestämmer vad som är möjligt i finanssektorn. Hur pengar och andra immateriella tillgångar kan röra sig inom och mellan länder är exempel på något som förändrats snabbt på senare år, tack vare nya tekniska lösningar.

På den här sidan kommer jag att skriva om de förändringsprocesser vi befinner oss i just nu och vilka konsekvenser jag tror att det kommer att få i framtiden. Jag kommer inte att bli särskilt teknisk eller djuplodande i texterna. Jag vill skriva om finansteknologi så att alla förstår, och inspirera dig som fått upp ögonen för detta till vidare studier.

Kunskap är pengar!

Genom att hålla dig uppdaterad kan du skaffa dig en uppfatting om när det är dags att agera utifrån de möjligheter som uppstår. De som läste på om trender och teknik 2009 köpte kanske några Bitcoin. Det finns en sann historia om en norsk man som gjorde just det. Han köpte Bitcoin för 230 kronor och glömde sedan bort dem. Fem år senare, när han kom ihåg sin mikroinvestering, inkasserade han åtta och en halv miljon kronor. Och det var egentligen innan Bitcoin började stiga på allvar. Nu undrar många vilken kryptovaluta som står inför nästa resa mot svindlande höjder. På den här sidan kan du läsa mer om kryptovalutor och andra innovationer.

Ämnesindelningen på sidan

Förutom en rubrik som heter just finansteknologi, som ju egentligen inte är något nytt, har jag valt att ha en särskild avdelning för just nyheter om det absolut senaste i finansbranschen. Då talar jag inte om nyheter i form av enskilda program, företag och tjänster utan snarare om områden eller forskningsfält där det händer intressanta saker, och om lite bredare utvecklingstrender. Det finns många andra sidor som siktar på att hålla koll på de spännande tjänsterna och produkterna, jag håller mig alltså på ett mer övergripande plan.

Jag har också ett avsnitt på sidan som kommer att handla om valutor och betalningsmedel, eftersom jag vet att många (inte minst jag själv) är intresserade av just detta. Nya valutor, framförallt så kallade kryptovalutor, är kanske mitt största intresse inom Fintech.

Bloggen är ett komplement till de längre texterna

Om jag har något att säga utan att jag för den skull vilja skriva en längre text om saken kommer jag istället att posta ett blogginlägg. Det kan komma att handla om allt från länkar till intressanta nyheter jag hittat någon annanstans, till egna, kortare, reflektioner om finansteknologi.

Kontakta oss

lizen